ikona wczytywania strony

Druki ❯ 40 zł za przyjęcie Uchodźcy wojennego

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2024-06-12

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  

Od 1 lipca 2024 roku zmieni się system wsparcia dla obywateli Ukrainy.
Finansowanie pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy (będących w szczególnie trudnej sytuacji), będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym wojewodą lub samorządem, działającym na polecenie wojewody. 

Zmienią się zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.
Nie zostanie przedłużone świadczenie pieniężne, związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.
Wygaszone zostanie wsparcie dotyczące finansowania wykonywania fotografii do dokumentów oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-06-12
Dane wprowadził(a): Katarzyna Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Kafka
Licznik odwiedzin: 1309

 1. 2024-06-12 (11:28:06)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 2. 2024-06-12 (11:28:51)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 3. 2024-06-12 (11:40:02)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 4. 2024-06-12 (11:44:16)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 5. 2024-06-12 (14:12:55)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy Wzór Wniosku o Świadczenie Pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania

2024-03-04

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. poz. 297), publikujemy nowe wzory dokumentów.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kobierzyce ul. W. Witosa 18 biuro nr 2. Wszelkich informacji udziela pracownik GOPS Kobierzyce pod numerem telefonu 71 36 98 004.

Maria Waśko
Referent ds. zabezpieczenia społecznego
GOPS Kobierzyce

Załączniki:

 1. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 460KB)
 2. Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 297) (plik pdf 829KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 106KB)
 4. Ankieta weryfikacyjna (plik docx 19KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-03-04
Dane wprowadził(a): Katarzyna Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Katarzyna Olszewska
Licznik odwiedzin: 13072

 1. 2024-03-04 (08:56:54)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Nowy Wzór Wniosku o Świadczenie Pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 2. 2024-03-04 (08:59:12)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK I KARTA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 3. 2024-03-04 (09:01:30)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 297)
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 4. 2024-03-04 (09:05:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 5. 2024-03-04 (09:06:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ankieta weryfikacyjna
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 6. 2024-03-04 (09:08:46)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy Wzór Wniosku o Świadczenie Pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 7. 2024-03-04 (09:12:49)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy Wzór Wniosku o Świadczenie Pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania

2023-05-04

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania - od 24 sierpnia 2023 r.

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2023, poz. 1684), publikujemy nowe wzory dokumentów.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 3. ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r. (plik pdf 778KB)
 4. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 359KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-05-04
Dane wprowadził(a): Katarzyna Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Luiza Waśo
Licznik odwiedzin: 6995

 1. 2022-03-25 (13:53:12)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: 40 zł za Przyjęcie Uchodźcy wojennego z Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 2. 2022-03-25 (13:56:09)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 3. 2022-03-25 (13:57:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 4. 2022-03-25 (14:03:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ANKIETA WERYFIKACYJNA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 5. 2022-03-25 (14:05:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 6. 2022-03-25 (14:05:52)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 40 zł za Przyjęcie Uchodźcy wojennego z Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 7. 2022-03-25 (14:19:43)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 40 zł za Przyjęcie Uchodźcy wojennego z Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 8. 2022-05-04 (10:52:40)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 40 zł za Przyjęcie Uchodźcy wojennego z Ukrainy
  Redaktor: Administrator systemu
 9. 2022-05-04 (10:54:05)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!
  Redaktor: Administrator systemu
 10. 2022-05-04 (10:54:17)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Redaktor: Administrator systemu
 11. 2022-05-04 (10:54:21)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
  Redaktor: Administrator systemu
 12. 2022-05-04 (10:54:25)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Administrator systemu
 13. 2022-05-04 (10:54:28)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ANKIETA WERYFIKACYJNA
  Redaktor: Administrator systemu
 14. 2022-05-04 (10:54:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Administrator systemu
 15. 2022-05-04 (10:55:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Załącznik do wniosku - karta osoby przyjetej do zakwaterowania
  Redaktor: Administrator systemu
 16. 2022-05-04 (10:56:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ankieta - weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy
  Redaktor: Administrator systemu
 17. 2022-05-04 (10:56:30)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Administrator systemu
 18. 2022-05-04 (10:56:45)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!
  Redaktor: Administrator systemu
 19. 2022-11-02 (12:46:57)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 20. 2022-11-02 (12:47:02)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 21. 2022-11-02 (12:47:06)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 22. 2022-11-02 (12:47:14)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Ankieta - weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 23. 2022-11-02 (12:47:22)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: ANKIETA WERYFIKACYJNA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 24. 2022-11-02 (12:47:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 25. 2022-11-02 (12:48:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: karta osby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 26. 2022-11-02 (12:49:45)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 27. 2022-11-02 (12:52:13)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 28. 2022-11-02 (12:58:54)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 29. 2022-11-02 (12:59:26)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 30. 2022-11-02 (12:59:34)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 31. 2022-11-30 (14:58:32)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ANKIETA WERYFIKACYJNA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 32. 2022-11-30 (14:58:35)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Załącznik do wniosku - karta osoby przyjetej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 33. 2022-11-30 (14:58:39)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 34. 2022-11-30 (14:59:01)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 35. 2022-11-30 (15:01:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 36. 2022-11-30 (15:05:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 37. 2022-11-30 (15:09:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 38. 2022-11-30 (15:09:07)
  Opis zdarzenia: Przywrócenie z kosza załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 39. 2022-11-30 (15:09:39)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 40. 2023-05-04 (07:57:16)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 41. 2023-05-04 (07:57:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 42. 2023-05-04 (07:59:04)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 43. 2023-05-04 (07:59:44)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 44. 2023-05-04 (08:00:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 45. 2023-05-04 (11:18:13)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: karta osby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 46. 2023-05-04 (11:18:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 47. 2023-08-24 (11:19:00)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 48. 2023-08-24 (11:21:13)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ROZPORZĄDZENIE
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 49. 2023-08-24 (11:22:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 50. 2023-08-24 (11:22:22)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 51. 2023-08-24 (11:23:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK I KARTA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 52. 2023-08-24 (11:25:01)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 53. 2023-08-24 (11:26:04)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 54. 2023-08-24 (11:31:49)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 55. 2023-12-28 (09:23:11)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: WNIOSEK I KARTA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 56. 2023-12-28 (09:24:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK I KARTA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

2023-05-04

AKTUALIZACJA!
Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania - od 24 sierpnia 2023 r.

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2023, poz. 1684), publikujemy nowe wzory dokumentów.

Maria Waśko
Referent ds. zabezpieczenia społecznego
tel. 71 36 98 005

Załączniki:

 1. ankieta weryfikacyjna (plik odt 19KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 3. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 379KB)
 4. ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r. (plik pdf 778KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-05-04
Dane wprowadził(a): Katarzyna Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Luiza Waśko
Licznik odwiedzin: 24496

 1. 2023-05-04 (07:51:13)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 2. 2023-05-04 (07:52:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 3. 2023-05-04 (07:52:53)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 4. 2023-05-04 (11:11:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 5. 2023-05-04 (11:12:12)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ankieta weryfikacyjna
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 6. 2023-05-04 (11:12:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 7. 2023-05-04 (11:17:51)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 8. 2023-05-04 (11:19:12)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 9. 2023-05-25 (14:32:23)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 10. 2023-08-24 (11:17:52)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 11. 2023-08-24 (11:28:50)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 12. 2023-08-24 (11:29:06)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ROZPORZĄDZENIE
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 13. 2023-08-24 (11:29:10)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: WNIOSEK
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 14. 2023-08-24 (11:29:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: WNIOSEK I KARTA
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 15. 2023-08-24 (11:30:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 16. 2023-08-24 (11:31:20)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania

2022-11-02

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 2226), publikujemy nowe wzory dokumentów.

 

Załączniki:

 1. karta osby przyjętej do zakwaterowania (plik pdf 131KB)
 2. ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. (plik pdf 727KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-11-02
Dane wprowadził(a): Katarzyna Olszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Katarzyna Olszewska
Licznik odwiedzin: 23363

 1. 2022-11-02 (12:09:33)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 2. 2022-11-02 (12:11:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 3. 2022-11-02 (12:11:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Mateusz Katzban
 4. 2022-11-02 (12:19:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 5. 2022-11-02 (12:19:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 6. 2022-11-02 (12:20:03)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 7. 2022-11-02 (12:35:11)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: karta osby przyjętej do zakwaterowania
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 8. 2022-11-02 (12:38:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 9. 2022-11-02 (12:39:43)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 10. 2023-05-04 (07:54:14)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 11. 2023-05-04 (07:54:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  Redaktor: Katarzyna Olszewska
 12. 2023-05-04 (07:54:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
  Redaktor: Katarzyna Olszewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip