ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy, zadania publiczne ❯ Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy, zadania publiczne"

Programy, zadania publiczne

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

2011-01-20
Kobierzyce, dnia 20.01.2011r.

PU i PP 1102/........../11

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: zamówienia udzielonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach

Z A P R O S Z E N I E

Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 w związku § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na załączonym Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami i odesłania na adres mailem: info@gopskobierzyce.pl lub złożenie jej osobiście w siedzibie w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W.Witosa 18, 55-040 Kobierzyce w Sekretariacie do dnia 31.01.2011r. do godziny 13.00.

W załączeniu przekazujemy projekt umowy i formularz oferty.

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną uprzejmie proszę o:
- Załączenie dokumentów w formie skanu, gdzie widać będzie podpis lub podpisy osób uprawnionych do podpisywania,
- Wysłanie jej w oryginale na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach

mgr Ludwika Teresa Oszczyk

Załączniki:

 1. umowa2011wzorN.pdf (plik pdf 67KB)
 2. formularz ofertyN2011.pdf (plik pdf 93KB)
 3. Zaproszenie N- szablon2011.pdf (plik pdf 77KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-01-20
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 8546

 1. 2013-04-08 (10:38:38)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-04-08 (10:38:52)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-08 (10:42:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: umowa2011wzorN.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 4. 2013-04-08 (10:42:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: formularz ofertyN2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 5. 2013-04-08 (10:40:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaproszenie N- szablon2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip