ikona wczytywania strony

Programy, zadania publiczne

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

2014-04-03
UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Załączniki:

 1. Gminnea Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 (plik pdf 1487KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-04-03
Dane wprowadził(a): L.T.Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: L.T.Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 3880

 1. 2014-04-03 (14:12:43)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 2. 2014-04-03 (14:13:02)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 3. 2014-04-03 (14:14:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Gminnea Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 4. 2014-04-03 (14:15:03)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 5. 2014-04-03 (14:12:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r.
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 6. 2014-04-03 (14:14:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Gminnea Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
Ikonka symbolizująca artykuł

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020

2013-04-19
STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020

Załączniki:

 1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020 (plik pdf 4618KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-04-19
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 4229

 1. 2013-04-19 (09:49:15)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-04-19 (09:54:04)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-19 (09:51:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE DO ROKU 2020
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014

2013-04-18
Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014

Załączniki:

 1. Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014 (plik pdf 127KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-04-18
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 4230

 1. 2013-04-18 (11:55:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-04-18 (11:55:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-18 (11:55:45)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Program Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce na lata 2012 - 2014
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

2011-01-20
Kobierzyce, dnia 20.01.2011r.

PU i PP 1101/..../11

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: zamówienia udzielonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) oraz na § 8 ust. 2 pkt. 7 w związku § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach

Z A P R O S Z E N I E

Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 7 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Czytaj całość artykułu "Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI"

Załączniki:

 1. wzór umowy 2011.pdf (plik pdf 67KB)
 2. formularz ofertyN2011.pdf (plik pdf 93KB)
 3. Zaproszenie N- szablon2011.pdf (plik pdf 77KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-01-20
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 5587

 1. 2013-04-08 (10:50:03)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-04-08 (10:51:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-08 (10:51:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: wzór umowy 2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 4. 2013-04-08 (10:50:46)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: formularz ofertyN2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 5. 2013-04-08 (10:50:25)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaproszenie N- szablon2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

2011-01-20
Kobierzyce, dnia 20.01.2011r.

PU i PP 1102/........../11

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: zamówienia udzielonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach

Z A P R O S Z E N I E

Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 w związku § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach.

Czytaj całość artykułu "Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII"

Załączniki:

 1. umowa2011wzorN.pdf (plik pdf 67KB)
 2. formularz ofertyN2011.pdf (plik pdf 93KB)
 3. Zaproszenie N- szablon2011.pdf (plik pdf 77KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-01-20
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 5594

 1. 2013-04-08 (10:38:38)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-04-08 (10:38:52)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacje o GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-08 (10:42:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: umowa2011wzorN.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 4. 2013-04-08 (10:42:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: formularz ofertyN2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 5. 2013-04-08 (10:40:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaproszenie N- szablon2011.pdf
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip