ikona wczytywania strony

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATKI MIESZKANIOWE

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu.

2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

3. Zaświadczenie o dochodach

4. Ponadto załączniki:

- umowa najmu ze składnikami czynszu określającymi wysokość opłat za miesiąc w którym składany jest wniosek,

- w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury brutto za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia,

- w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej .

- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.

- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.).

- jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną,

- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (kserokopię), rachunki za wodę , wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.

 

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-03-29
Dane wprowadził(a): Ludwika Teresa Oszczyk.
Odpowiedzialna/y za treść: Ludwika Teresa Oszczyk.
Licznik odwiedzin: 7115

 1. 2013-03-29 (17:45:35)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 2. 2013-03-29 (17:46:48)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 3. 2013-04-07 (19:55:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 4. 2013-04-07 (19:55:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 5. 2013-12-10 (17:28:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 6. 2013-04-07 (08:50:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach DM
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 7. 2013-04-07 (08:52:05)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zaświadczenie o dochodach DM
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 8. 2013-03-29 (17:46:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 9. 2013-04-07 (08:52:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Deklaracja wysokości dochodów DM
  Redaktor: Ludwika Teresa Oszczyk.
 10. 2013-12-29 (18:29:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: L.T.Oszczyk.
 11. 2020-12-27 (12:39:54)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 12. 2020-12-27 (12:40:20)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Zaświadczenie o dochodach DM
  Redaktor: Administrator systemu
 13. 2020-12-27 (12:40:23)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Deklaracja wysokości dochodów DM
  Redaktor: Administrator systemu
 14. 2020-12-27 (12:40:26)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: Administrator systemu
 15. 2020-12-27 (12:40:30)
  Opis zdarzenia: Przeniesienie do kosza załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Redaktor: Administrator systemu
 16. 2022-09-20 (11:58:24)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Katarzyna Olszewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip